എഡിറ്റേഴ്സ് ചോയ്സ്


   1   

കൃഷികേരളം ഭാവിയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുമ്പോള്‍

വാട്‌സാപ്പില്‍ കിട്ടിയൊരു പോസ്റ്റ്, ഓരോ ദിവസത്തെയും ഡസന്‍കണക്കിനു പോസ്റ്റുകളില്‍ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി കണ്ണിലുടക്കിയത്, അതിന്റെ പേരിന്റെ തനിമ കൊണ്ടുകൂടിയായിരുന്നു. കേരള ലൂക്‌സ് എഹഡ് - കേരളം ഭാവിയിലേക്ക് ഉറ്റു നോക്കുന്നു. പൊതു ജീവിതത്തിന്റെ മിക്ക മേഖലകളിലും ഉയര്‍ന്ന ശരാശരികളില്‍ അഭിര...

karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   5464664