കവര്‍സ്റ്റോറി


കേരളത്തിന് രണ്ട് ആദായപ്പഴങ്ങള്‍
ചക്ക മോഡേണ്‍ വിളയാകുമ്പോള്‍
ജൈവകൃഷിയിലേക്കു ചുവടുമാറ്റം
മഴയ്ക്കു മറകെട്ടി പച്ചക്കറിക്കൃഷി
മൈക്രോഗ്രീന്‍സാണ് താരം
കീടങ്ങളെ അകറ്റാന്‍ സസ്യാമൃത്‌
ആണ്ടു മുഴുവന്‍ ചക്ക കിട്ടാന്‍
നനവെത്തിക്കുന്ന കുപ്പിയും ചട്ടിയും
വിള ഇന്‍ഷുറന്‍സ് എത്ര, എങ്ങനെ
വിളിപ്പുറത്ത് സേവനകേന്ദ്രം
ജീവാമൃതം എത്ര, എങ്ങനെ
വനിതകളെ സംരംഭകരാകൂ
ഇനി മുന്തിരി നട്ടാലോ
റബര്‍ ആദായം ചുരത്താന്‍
ആര്‍ക്കുമാകാം ട്രേ ഫാമിങ്
വീണ്ടും വരുമോ വനില
കാര്‍ഷിക സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് മുദ്ര വായ്പ
റബര്‍ ആദായം ചുരത്താന്‍
വിപണിക്കായി പുതുചുവടുകള്‍
വെട്ടിലകള്‍ വിളിക്കുന്നു
യാത്ര, മൂന്നാര്‍ മറയൂര്‍ വഴിയാകട്ടെ
ആനച്ചേനയും ക്വിന്‍റല്‍ മരച്ചീനിയും
സീറോ ബജറ്റ് കൃഷി എന്ത്, എങ്ങനെ
karshikarangam
karshikarangam
karshikarangam

www.karshikarangam.com


Chetana Online Media, Northgate, Thirunakkara Kottayam 686001, Kerala
Email : karshikarangam@gmail.com           Info@karshaikarangam.com
Phone: 9447001122, 0481-2582405
Follow Us

Visitor's Count   4510524